Gmina
Nowe Brzesko

ZGŁASZANIE AWARII INSTALACJI

EFRR

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZGŁASZANIE AWARII INSTALACJI

Mieszańców gminy będących uczestnikami programu pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją oraz do pobrania formularzy zgłoszeń awarii.

W przypadku wystąpienia awarii zgłoszenia awarii instalacji zamontowanych w ramach programu na odpowiedni formularzu należy kierować do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko:

  • w formie skanu wypełnionego formularza lub wiadomości mailowej z wszystkim wymaganymi i opisanymi poniżej informacjami na adres:

ugim@nowe-brzesko.pl

  • w formie wypełnionego formularza lub pisma z wszystkim wymaganymi i opisanymi poniżej informacjami:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko

DZIENNIK PODAWCZY

Zgłoszenie awarii w formie maila lub pisma musi zawierać min.:

  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Opcjonalnie adres email
  • Opis zgłaszanego problemu – co zauważa użytkownik i interpretuje jako stan awarii
  • Lista wyświetlanych błędów (jeśli dotyczy)
  • Numer seryjny urządzenia
  • Dokumentacja zdjęciowa (pomaga wstępnie zlokalizować problem)
INSTALACJAMAILDO WIADOMOŚCIFORMULARZ
FOTOWOLTAICZNAserwis@sanito.pl; wojciech.harkiewicz@sanito.pl; andrzej.placzkieiwcz@sanito.plawaria@doekogroup.plugim@nowe-brzesko.pl1 FOTOWOLTAIKA – ZGŁOSZENIE AWARII
KOTŁOWAserwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.plawaria@doekogroup.plugim@nowe-brzesko.pl2 KOTŁY – ZGŁOSZENIE AWARII
POMPY CIEPŁAserwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.plawaria@doekogroup.plugim@nowe-brzesko.pl4 POMPY – ZGŁOSZENIE AWARII
SOLARNAserwis@flexipowergroup.plawaria@doekogroup.plugim@nowe-brzesko.pl3 SOLARY – ZGŁOSZENIE AWARII

UŻYTKOWNIK INSTALACJI ODPOWIADA ZA PRAWIDŁOWE I ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM UŻYTKOWANIE INSTALACJI ORAZ JEJ BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ.

W PRZYPADKU BEZZASADNYCH ZGŁOSZEŃ USTERKI I WEZWANIA SERWISU KOSZTY PONOSI UŻYTKOWNIK DOKONUJĄCY ZGŁOSZENIA.

Skip to content