Gmina
Nowe Brzesko

Gruszów

Zapisy: Grusow (1123– 1125), Grussow (1276), Gruschow (1459), Gruszów 1787, Gruszów Prywatny i Rządowy (1881).


Jest to najpewniej nazwa odosobowa dzierżawcza, pochodząca od imienia Grusz. Imiona tego rodzaju wcale nie były rzadkie w okresie średniowiecza, wystarczy wspomnieć, iż podobne znaczenie miało imię, które mogło posłużyć do utworzenia nazwy Hebdowa (zob. niżej). Gruszów – a więc osiedle, sioło, należące do Grusza. I rzeczywiście, imię Grusz poświadczone jest w średniowiecznym dokumencie z 1266 r., natomiast z okresu późniejszego mamy imiona złożone, z przyrostkami, które nieco modyfikują jego formę i znaczenie: Gruszka (zdrobnienie, poświadczone w 1366 r.), oraz Gruszak, Gruszała, Gruszarz (z 1406 r.), itp. Niektórzy uważają, iż może to być równie dobrze tzw. nazwa topograficzna, czyli nadana danemu miejscu ze względu na pewne jego charakterystyczne cechy, w tym wypadku np. obecność dużej ilości grusz.

  • Liczba mieszkańców:254
  • Liczba domów:73
  • Sołtys: Marek Kołodziej
  • Rada Sołecka 2018-2023: Rafał Pietras, Przemysław Zapart, Tomasz Olender, Jacek Kwiatek
Skip to content