Gmina
Nowe Brzesko

Mienie komunalne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do oddania w użyczenie

            Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r,  poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.

PUBLIKACJA Z DNIA 15.12.2021


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

z dnia 06.06.2017 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko przesyła do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ


Nowe Brzesko dn. 07.03.2014r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI PŁAWOWICE, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWE BRZESKO, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO 

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2014 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW I MYSŁAWCZYCE, NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH NA CELE BUDOWLANE, POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW,  ORAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ (BEZ UWZGLĘDNIENIA ZABUDOWAŃ) POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE BRZESKO – STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWE BRZESKO, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2014 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  LOKALOWYCH – SAMODZIELNYCH LOKALI, POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWE BRZESKO, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO WRAZ Z UDZIAŁEM W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU ORAZ DZIAŁKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2014 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH – SAMODZIELNYCH LOKALI,  POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWE BRZESKO, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCÓW WRAZ Z UDZIAŁEM W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU ORAZ DZIAŁKI

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2014 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW I NOWE BRZESKO, ORAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWE BRZESKO,  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/214 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2014 r.

Nowe Brzesko dnia 06.06.2012r

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę

            Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę:

Podane stawki czynszu ustala się w oparciu o Uchwałę nr XVIII/118/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko a dnia 29.05.2012

Powyższe stawki czynszów obowiązują do dnia wejścia w życie nowych stawek czynszów ustalonych przez Radę Miejską Nowe Brzesko
 O zmianach stawek czynszu dzierżawnego przyszły najemca/dzierżawca zostanie powiadomiony pisemnie.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poczynając od dnia 06.06.2012 r. do 27.06.2012  r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko a także przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

lpOznaczenie nieruchomo-ściKsięga WieczystaMiejscowośćPowierzchnia wykazana do dzierżawy/ najmuPrzeznaczenie nieruchomościstawka rocznego czynszu dzierżawnegoUwagi
1Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,3725 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Andrzej Mietła
2Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko1,1066 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Wojciech Pietras
3Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,7846 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Grzegorz Skóra
4Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,8042 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Władysław Regnowski
5Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,4574 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat.
6Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,9509 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Leszek Cabala
7Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko1,4299 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pani Wacława Furtak Łukowicz
8Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,8722 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Ignacy Pawłowski
9Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,4040 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pani Barbara Myśliwiec
10Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,6110 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Edward Janczur
11Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,4085 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pani Marta Waligóra
12Część działki 1352KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,7621 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Andrzej Mietła
13Część działki 144KR1H/00012482/6Hebdów1,5580 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Jan Koziara
14Działka234/1KR1H/00012482/6Hebdów6,01haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Jan Koziara
15Działka234/2KR1H/00012482/6Hebdów8,98 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 10 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Jan Koziara
16Część działki 1018KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,015 haDziałka wykorzystywana pod działalność inna niż rolnicza i gospodarcza/działki budowlane/2000 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Jerzy Godzicki
17Część działki 1018KR1H/00012486/4Nowe Brzesko0,036 haDziałka wykorzystywana pod działalność inna niż rolnicza i gospodarcza/działki budowlane/2000 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat.
18Część działki 448/2KR1H/00012482/6Hebdów0,057 haDziałka z budynkiem starej remizy w Hebdowie2040 złUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 5 lat. Dotychczasowy dzierżawca Pan Norbert Gąsiorek
19Działka1393/72KR1H/00012486/4Nowe Brzesko9,0846 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 10 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Jan Koziara
20Część działki 24/1KW 34903Mniszów6 m²Działka przy szkole podstawowej w Mniszowie360 zł/m²Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest TP SA
21Działka 128/1KW 12488Rudno Dolne0,11 haDziałka wykorzystywana pod działalność inna niż rolnicza i gospodarcza/grunty pozostałe/2000 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 5 lat. Dotychczasowy dzierżawca Krzysztof Stępa
22Działka 170KR1H/00009307/2Hebdów0,4780 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat.
23Działka 204KR1H/00009307/2Hebdów0,50 haTereny rolne (łąka)250 zł/haUmowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat.
Skip to content