Gmina
Nowe Brzesko

Inwestycje

Inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

 


 

„Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego”

 
 
 
              
 
 
 
 
 
W 2012 r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego” zostały zakończone wszelkie roboty budowlane, dzięki którym strefa aktywności gospodarczej uzyskała niezbędną, kompletną infrastrukturę techniczną, co wpłynęło korzystnie na podniesienie atrakcyjności przedmiotowych terenów inwestycyjnych.  W ramach inwestycji wykonano:…….więcej>>>>>>>>

 

 


„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko”

 

Z początkiem roku zakończono również roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Św. Huberta w Nowym Brzesku. Był, to pierwszy etap zadania w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko” współfinansowanego w ramach …….więcej>>>>>>

 

 

 


 

„Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych”

 

. Drugi etap inwestycji, czyli: „Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych z pompownią sieciową ścieków z rurociągiem tłocznym, budynkiem agregatu prądotwórczego z wodociągiem do pompowni i zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową do pompowni oraz przekładką kolidującego wodociągu, przesklepieniem rowu i budową przepustu kanalizacji deszczowej w rowie” zostanie zakończony…..więcej>>>> 

 

 

 

 


 

 
„Zastosowanie energii słoneczneji i geotermalnej do ogrzewania 
kompleksu szkolnego w Nowym Brzesku.”

 

 

Kolejną rozpoczętą inwestycją współfinansowaną w ramach MRPO na lata 2007-2013 jest zadanie pn.:  „Zastosowanie energii słoneczneji i geotermalnej 

do ogrzewania kompleksu szkolnego w Nowym Brzesku.” W październiku podpisano umowę z firmą SANITO Sp. z o.o. z Warszawy dot. realizacji części robót budowlanych w ramach, których zostanie wykonana wewnętrzna instalacja c.o., c.w.u., instalacja ciepła technologicznego dla wentylacji mechanicznej, oparta na pompach ciepła wspomaganych przez kolektory słoneczne, …..więcej>>>>>

  

INWESTYCJE DROGOWE

Skip to content