Gmina
Nowe Brzesko

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

znaki_godło_flaga_polska_strona_www

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17 280,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Nowe Brzesko – Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej i szkoleń dla pracowników Ośrodka.

Wkład własny Gminy Nowe Brzesko do realizowanego zadania wynosi 4 320,00 zł, co daje całkowity koszt realizacji zadania w kwocie 21 600,00 zł.

Skip to content