Gmina
Nowe Brzesko

Aktualności

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłasza się, że zadania te realizować będą organizacje pozarządowe, wymienione w załączniku do Zarządzenia nr 17/2022 roku.

SZCZEGÓŁY

Skip to content