Gmina
Nowe Brzesko

Gmina

GMINA NOWE BRZESKO

Gmina i Miasto Nowe Brzesko położona jest w Województwie Małopolskim, w powiecie proszowickim, 25 km od Krakowa. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XIII w. W 1279 r. książę Bolesław V Wstydliwy lokował miasto. 1 stycznia 1870 r. miasto utraciło prawa miejskie, by 1 stycznia 2011 r. je odzyskać. Gmina posiada cenne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Turystyczno-rekreacyjne oblicze przejawia się budową boisk sportowych, placów zabaw oraz organizacją wydarzeń kulturalnych. Posiadamy znakomite zaplecze gastronomiczno-hotelarskie w postaci Pałacu w Śmiłowicach, Hotelu św. Norberta w Hebdowie, Starej Stajni w Hebdowie oraz punktów lokalnej gastronomii.

Zainwestuj w Nowym Brzesku

Na terenie gminy działa Nowobrzeski Obszar Gospodarczy. Geneza powstania NOG sięga 2006 roku. W 2017 r. rozpoczęliśmy intensywną współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym. W strefie gospodarczej zainwestowało trzech strategicznych inwestorów. Posiadamy do wykorzystania 18 ha uzbrojonych działek, przystosowanych do rozpoczęcia inwestycji. Firmy inwestujące w Nowym Brzesku mogą skorzystać z pakietu usług KPT.

Tradycja i nowoczesność

XIII-w. układ miasta, Plac Wolności (d. Plac Solny) z XVIII -w. zabudową, budynek dawnej cerkwi prawosławnej z 1908 roku – obecnie Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, Kościół parafialny w Nowym Brzesku z XVII w., drewniana dzwonnica z XVIII/XIX wieku, XVIII w. figura św. Floriana, kompleks klasztorny z XIII w. w Hebdowie z kościołem z I poł. XIII wieku, Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie, Pałac w Śmiłowicach, Pałac w Pławowicach, Wiślana Trasa Rowerowa.

hotel-sw-norberta-zewnatrz

Wiele innych atrakcji znajdziesz na portalu: http://www.turystykawgminie.pl/nowebrzesko.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Krzysztof Madejski 

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko

Tel. 12 3852094

Fax. 12 3850355

sekretariat@nowe-brzesko.pl

www.nowe-brzesko.pl

facebook.com/Nowe.Brzesko.ugim/

instagram.com/gminanowebrzesko

twitter.com/nowebrzeskougim


Gmina Nowe Brzesko jest obszarem typowo rolniczym, ponad 86,5 % powierzchni to użytki rolne (grunty rolne, łąki, sady pastwiska i stawy rybne). Długi okres wegetacji roślin, dobre warunki klimatyczne, zrównoważony poziom opadów sprawiają, że wydajność produkcji rolnej jest bardzo wysoka mimo silnego rozdrobnienia ziemi.

Samorząd zobowiązany jest do utrzymania tego rolniczego charakteru i jak najlepszego wykorzystania daru jakim jest proszowicki czarnoziem. Strategia rozwoju gminy Nowe Brzesko pragnie umiejętnie łączyć te zobowiązania wynikające z rolniczego charakteru gminy z działalnością gospodarczą przystosowaną do obsługi rolnika oraz wymagającego klienta jakim jest mieszkaniec aglomeracji krakowskiej.

Wobec powyższego pilną potrzebą jest zmiana sposobu (filozofii) handlu owocami i warzywami. Pragniemy pomóc inwestorom, którzy stworzyliby zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie gminy. Inwestorzy tacy mogą liczyć na preferencyjne stawki podatku od nieruchomości, pomoc w uzbrojeniu terenów, tanie i zdrowe owoce oraz warzywa.

Nie chcemy także zapominać o walorach krajobrazowych i przyrodzie naszej gminy, która przez tysiąclecia wytworzyła na ziemi nowobrzeskiej przepiękne malownicze widoki oraz wyjątkowe w skali kraju miejsca. To drugie turystyczno-rekreacyjne oblicze gminy pragniemy podkreślić przeznaczeniem nowobrzeskich terenów na miejsca budowy Otwartych Stref Aktywności, placów zabaw, ścieżek rekreacji, boisk sportowych).

O tym, że gmina może nadal zostać czysta i zielona świadczą ostatnio ukończone inwestycje w postaci nowoczesnej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz wybudowanie kanalizacji w Nowym Brzesku. Także najbliższe zamierzenia Nowobrzeskiego Samorządu to kontynuacja ww. działań, które w perspektywie najbliższych lat powinna zaowocować objęciem w całości kanalizacją sieciową Nowego Brzeska i pozostałych miejscowości.

Skip to content