Gmina
Nowe Brzesko

Ewidencje zbiorników

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NOWE BRZESKO

Lp. Nazwa przedsiębiorcyAdresTelefon
1.Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa Łukasz KucharskiZofipole 141, 32-126 Igołomia(12) 287 36 81, 512 484 987
2.„Usługi Asenizacyjne” Marian Idęćul. Pod Gajem 14, 31-988 Kraków602 236 113
3.„STAŚ-TRANS” Usługi Transportowe, Rafał PieniążekWawrzeńczyce 445, 32-125 Wawrzeńczyce608 840 130
4.Alekspol Aleksander LutyZofipole 53, 32-125 Wawrzeńczyce512 118 172
5.Usługi Wod-Kan-C.O. Koparko-Spych. i Asenizacyjne Józef HepkoBaranówka 134, 32-010 Kocmyrzów663 600 134
6.Firma Usługowa “ASENIZACJA” Leszek SzafrańskiCzuszów 64A, 32-112 Klimontów(12) 385 20 42
7.Firma Handlowo- Usługowa ADMETMniszów 6, 32-120 Nowe Brzesko(12) 385 20 42
8.KOMBUD L.Nowak, J. Ząbek, H.Nowak s.j.ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowice(12) 386 23 89
9.NET COMPLEXWawrzeńczyce 515
 32-125 Wawrzeńczyce
606-882-397

 

 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

ORAZ EWIDENCJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO POSIADAJĄCY ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW ZOBLIGOWANI SĄ WYPEŁNIĆ DRUK ZGŁOSZENIA I DOSTARCZYĆ GO DO URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO. ZGODNIE Z ART. 3 UST. 3 PKT 1 I 2 USTAWY Z DNIA 19 WRZEŚNIA 1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (DZ. U. 2018 R. POZ. 1454), GMINY MAJĄ OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE (SZAMB) ORAZ EWIDENCJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU NASZEJ GMINY O WYPEŁNIENIE DRUKU ZGŁOSZENIA POSIADANEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I DOSTARCZENIE NIEZWŁOCZNIE DO URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO DRUKI ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE SĄ W URZĘDZIE GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO, UL KRAKOWSKA 44, W POK. NR 14 LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.NOWE-BRZESKO.PL

W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI POSESJI W CELU USTALENIA POSIADANEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE PRACOWNICY URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO BĘDĄ KONTROLOWAĆ UMOWY ORAZ RACHUNKI POTWIERDZAJĄCE WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH. WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY POZBYWAJĄ SIĘ Z TERENU NIERUCHOMOŚCI NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH SĄ OBOWIĄZANI DO UDOKUMENTOWANIA W FORMIE UMOWY, KORZYSTANIA Z USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ POSIADAJĄCEGO ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, POPRZEZ OKAZANIE TAKICH UMÓW I DOWODÓW UISZCZANIA OPŁAT ZA TE USŁUGI.

INFORMUJEMY, IŻ OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ JESZCZE PODPISANYCH UMÓW NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH POWINNY TO UCZYNIĆ NIEZWŁOCZNIE.

ZAŁĄCZNIKI:

Skip to content