Gmina
Nowe Brzesko

Dyżury w urzędzie

Radca Prawny

Budynek MGCKiP tel. 12 385-29-44

piątek w godzinach od 9.00 – 13.00

Pełnomocnik  Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

budynek byłego GOK  wejście od Placu Wolności 

czwartek w godzinach od 9.00- 13.00

tel. 12 385-21-47

Dzielnicowy Gminy Nowe Brzesko

czwartek w budynku byłego GOK w godzinach od 13.00 

w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  tel. 12 385-32-19 lub 12 385- 32- 00

Powiatowy Zespół Doradców Rolnych:

Barbara Ząbek

Budynek MGCKiP

środa w godzinach od 8.00-13.00, tel. 12 385-29-44

Skip to content