Gmina
Nowe Brzesko

Komisje Rady

Skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej Nowe Brzesko 2018-2023

 Komisja Rewizyjna:

 • KURA ANDRZEJ     Przewodniczący Komisji  
 • KRZYK KAROL      Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • KLIMEK DAWID     Członek Komisji    

 Komisja Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu: 

 • KROSTA JÓZEF          Przewodniczący Komisji
 • SAMEK ANNA         Zastępca Przewodniczącego Komisji
 •  

   Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej:

 • KOZERSKI WITOLD         Przewodniczący Komisji
 • KROSTA ALINA          Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • STASIK ZBIGNIEW          Członek Komisji
 • PAWLICKI ANDRZEJ     Członek Komisji

 Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia:

 • FULARSKA ELŻBIETA      Przewodnicząca Komisji
 • CHMURZYŃSKA RENATA   Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • KŁODA KAMIL          Członek Komisji
 • SZLĘK JOANNA         Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • SZLĘK JOANNA         Przewodnicząca Komisji
 • KOZERSKI WITOLD    Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • KRZYK KAROL           Członek Komisji
 • FULARSKA ELŻBIETA  Członek Komisji
 • STASIK ZBIGNIEW     Członek Komisji
Skip to content