Gmina
Nowe Brzesko

Urząd

Godz. pracy urzędu :

Poniedziałek – piątek

 7:30  do 15:30

tel  12 385 20 94 sekretariat UGiM

fax 12 385 03 55 sekretariat UGiM

www.nowe-brzesko.pl


BurmistrzPokój nr 12burmistrz@nowe-brzesko.pl12 385 03 56
Zastępca BurmistrzaPokój nr 11zcaburmistrz@nowe-brzesko.pl12 385 03 45
SekretarzPokój nr 18sekretarz@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
SkarbnikPokój nr 12skarbnik@nowe-brzesko.pl12 385 20 07
Referat Organizacyjny (RO)
Kierownik ReferatuSekretarzPromocja gminyPokój nr 18sekretarz@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
SekretariatStanowisko ds. potwierdzenia Profilu Zaufnego ePUAPPromocja gminyPokój nr 10sekretariat@nowe-brzesko.pl12 385 20 94
Dziennik PodawczyPokój nr 3dziennik.podawczy@nowe-brzesko.pl12 385 03 46
Stanowisko ds. kadr i płacPokój nr 3kadry@nowe-brzesko.pl12 385 03 46
Informatyk Stanowsko ds. BIPPokój nr 2informatyk@nowe-brzesko.pl12 385 21 48
Stanowisko ds. obrony cywilnejPełnomocnik ds. informacji niejawnychStanowisko ds. zarządzania kryzysowegoPokój nr 6oc@nowe-brzesko.plzarzadzanie.kryzysowe@nowe-brzesko.pl12 385 01 09
Stanowisko ds. Archiwum i BHPPokój nr 17archiwum@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
Referat Finansowy  (RF)
Kierownik RefaratuSkarbnikPokój nr 12skarbnik@nowe-brzesko.pl12 385 20 07
Zastępca Skarbnika gminy, Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VATPokój nr 13ksiegowosc@nowe-brzesko.pl12 385 20 22
Stanowisko ds. obsługi bankowej oraz księgowości budżetowej i pozabudżetowejPokój nr 13platnosci@nowe-brzesko.pl 12 385 20 22 
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowejPokój nr 13ksiegowosc.wydatki@nowe-brzesko.pl12 385 20 22
Stanowisko ds. inwentaryzacjiPokój nr 6oc@nowe-brzesko.pl12 385 01 09
Stanowisko ds. podatku, księgowości podatkowej i zezwoleń alkoholowychPokój nr 15podatki@nowe-brzesko.pl12 385 21 51
Stanowisko ds. wymiaru podatku, ewidencji działalności gospodarczej, zwrot podatku akcyzowegoPokój nr 15wymiar@nowe-brzesko.plwindykacja-odpady@now-brzesko.pl12 385 21 51
Referat Inwestycji i Remontów (RIiR)
Referat Inwestycji i RemontówKierownik referatuPokój nr 18inwestycje@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennegoPokój nr 17budownictwo@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
Stanowisko ds. transportu, drogownictwa, remontów oraz funduszu sołeckiegoPokój nr 17ugim@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
Stanowisko ds. geodezji, nieruchomości i numeracji budynkówPokój nr 17geodezja@nowe-brzesko.pl12 385 01 43
EkodoradcaPokój nr 6czystepowietrze@nowe-brzesko.plsrodowisko@nowe-brzesko.pl12 385 01 09
Referat Komunalny (RK)
Kierownik referatuStanowisko ds. mienia komunalnegoPokój nr 14mienie.komunalne@nowe-brzesko.pl12 385 01 08
Inspektor ds. obrotu nieruchomościami, ochrony zwierząt, ochrony zabytków, gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki wodnejPokój nr 14odpady.komunalne@nowe-brzesko.pl12 385 01 08
Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokój nr 14rolnictwo@nowe-brzesko.pl12 385 01 08
Referat Wodociągów i Kanalizacji (RWiK)
32-120 Nowe Brzeskoul. Wesoła 40wodociag@nowe-brzesko.pl12 385 20 06
Kierownik referatuwodociag@nowe-brzesko.pl12 385 20 06693 860 097
Obsługa biurawodociag@nowe-brzesko.pl12 385 20 06
Inkasent 693 834 735
Zgłaszanie awarii całodobowo 725 100 400
Urząd Stanu Cywilnego i obsługa Rady Miejskiej – (USC)
Kierownik referatuObsługa Rady MiejskiejPokój nr 2usc@nowe-brzesko.pl12 385 21 48
Zastępca KierownikaStanowisko ds.ewidencji ludnościPokój nr 2usc@nowe-brzesko.pl12 385 21 48
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, sprawy wojskowePokój nr 6oc@nowe-brzesko.pl12 385 01 09
Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – (MGZEAS)
Kierownik jednostkiPokój nr 8oswiata.kierownik@nowe-brzesko.pl12 385 01 56516 482 015
Główna Księgowa MGZEASPokój nr 9oswiata.ksiegowosc@nowe-brzesko.pl12 385 20 25
Specjalista ds. płacPokój nr 9oswiata.place@nowe-brzesko.pl12 385 20 25
Obłsuga finansowaPokój nr 9oswiata.finanse@nowe-brzesko.pl12 385 20 25
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – (MGOPS)
Kierownik jednostkiPokój nr 5kierownik.mgops@nowe-brzesko.pl12 385 26 55
KsięgowaPokój nr 5ksiegowosc.mgops@nowe-brzesko.pl12 385 26 55
Stanowiska pracowników socjalnych, stypendia szkolnePokój nr 1mgops@nowe-brzesko.pl12 385 26 55
Asystet rodzinyPokój nr 1mgops@nowe-brzesko.pl12 385 26 55
Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, 500plusPokój nr 4500plus@nowe-brzesko.plswiadczenia.mgops@nowe-brzesko.pl12 385 20 30
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji  (MGCKIP)
32-120 Nowe Brzeskoul. Piłsudskiego 17amgckip@nowe-brzesko.pl12 385 29 44
Dyrekcjamgckip@nowe-brzesko.pl12 385 29 44
Środowiskowy Dom Samopomocy
Gruszów 2832-120 Nowe Brzesko 12 385 20 57
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
32-120 Nowe Brzeskoul. Piłsudskiego 17biblioteka@nowe-brzesko.pl12 385 21 03
Kierownik jednostkibiblioteka@nowe-brzesko.pl12 385 21 03
Ispektor danych osobowych Aleksandra Szydłowska a.szydlowska@iods.pl 
Skip to content