Gmina
Nowe Brzesko

Zakup oraz zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski

znaki_strona_www-1-

TABLICA INFORMACYJNA O WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA

TABLICA INFORMACYJNA O WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA PO ZAKOŃCZENIU ZADANIA

Zakup oraz zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski

W ramach realizacji zadania zostały zakupione trzy działki o nr ewid. 912/2, 912/3, 912/4 o łącznej powierzchni 0,4345 ha w miejscowości Nowe Brzesko. W dalszej kolejności zostanie opracowany projekt budowalny uwzględniający uporządkowanie i utwardzenie działek kostką brukową oraz wyznaczenie stanowisk handlowych.


wstępna wizualizacja

wstępna wizualizacja 1

Dnia 19.01.2023 r. Gmina Nowe Brzesko zawarła umowę na roboty budowlane zadania  pn.: „Zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski w ramach projektu: Zakup oraz zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

Wartość umowy: 750 500 zł brutto

Wykonawca robót: Bartosz Miska Brukarstwo z siedzibą: ul. Lubelska 113, 32-120 Nowe Brzesko

Roboty zostały wykonane zgodnie z założeniami i umową oraz odebrane protokołem odbioru.  Komisja w dniu 29 maja 2023 r. zakończyła czynności odbiorowe.

Całkowita wartość inwestycji obejmująca m.in. zakup działek, ich uporządkowanie, prace projektowe, roboty rozbiórkowe, roboty budowlane i montażowe oraz oznakowanie terenu bazaru wyniosła:  1 414 081,25 zł 

Otrzymane dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 1 300 000,00 zł

Skip to content