Gmina
Nowe Brzesko

1 Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią-remizy-ochotniczej straży pożarnej w szpitarach

znaki_strona_www-1-

Tablica informacyjna o wysokości dofinansowania

Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach

Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach”.

budynek remizy OSP, biała elewacja budynku, czerwony dach, z prawej strony na zdjeciu stoi wóz strażacki

Fotografia: budynek remizy OSP, biała elewacja budynku, czerwony dach, z prawej strony na zdjęciu stoi wóz strażacki.

Dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 900 000,00 zł

Zadanie obejmuje kompleksową  budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach  polegająca na wykonaniu pozostałej części robót tj.  prace ogólnobudowlane związane z realizacja budynku wielofunkcyjnego o pow. użytkowej 185,80m2, pow. zabudowy 223,65 m2, kubaturze 664,72m3 wraz  z instalacjami, szambem i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką starego budynku OSP. Zadaniem objęte jest również wyposażenie.


Dnia 31.12.2021 r. Gmina Nowe Brzesko zawarła umowę na roboty budowlane zadania:  pn: „Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

Wartość umowy: 1 110 766,24 zł. brutto

Wykonawca robót: Łukasz Gondek Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą: Malkowice 1, 32-130 Koszyce


Gmina Nowe Brzesko  informuje, że roboty budowlane zgodnie z zakresem objętym umową nr: RIiR-III.272.8.2022 zawartą dnia 31.01.2022 r. z Wykonawcą : Łukasz Gondek Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą: Malkowice 1, 32-130 Koszyce zostały zakończone w pierwotnie założonym terminie. Zadanie pn.:  „Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.” Zostało zakończone.

Udział środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego—transza II w zadaniu:  900 000,00 zł

Udział środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego—transza II w zadaniu:  57 700,43 zł

Łącznie dofinasowanie zadania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosło: 957 700,43 zł

osp szpitary

Skip to content