Gmina
Nowe Brzesko

Szanowni Mieszkańcy

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Informujemy, iż ze względu na wyczerpanie środków w budżecie został zakończony nabór wniosków na zadanie wykonania bezpłatnego zabiegu kastracji i trwałego znakowania psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz kotów wolno żyjących. Program współfinansowany był przez Gminę i Miasto Nowe Brzesko i Fundację „ZWIERZ” Ogólnopolską Fundację na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu.  

Na powyższe zadanie w 2023 r. zostały przeznaczone środki w wysokości 10 000,00 zł z tego 5 000,00 zł środki własne gminy i 5 000,00 zł środki z Fundacji ,,ZWIERZ”.

Skip to content