Gmina
Nowe Brzesko

Środki z rządowego programu Polski Ład

Kolejny sukces!!!

Ogromne środki z rządowego programu Polski Ład na renowację Zabytków sfinansują tak ważne przedsięwzięcia w Nowym Brzesku jak:

  • Renowacja i konserwacja zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Nowym Brzesku – 490 000,00 zł
  • Renowacja elewacji frontowej kościoła wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych kościoła – 637 000,00 zł
  • Prace ratunkowe przy zabytkowym spichlerzu w Hebdowie – 3 415 300,00 zł
Skip to content