Gmina
Nowe Brzesko

SOLARY- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU Z DOFINASOWENIEM

EFRR

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

UWAGA  !!!

SOLARY  Z DOFINASOWANIEM   !!!

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje o możliwości przystąpienia do programu i możliwości montażu instalacji: kolektory słoneczne w Państwa domostwach z dofinasowaniem !!!

KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE + ZASOBNIK WRAZ Z MONTAŻEM !

Dzięki instalacji solarnej można w całkowicie ekologiczny sposób, bez zanieczyszczania środowiska pozyskać ciepłą wodę użytkową.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko do składania ankiet – ankiety dostępne na stronie internetowej i w urzędzie.

 Poziom otrzymanego dofinansowania wynosi 60% kwoty netto inwestycji. Koszt instalacji po stronie Mieszkańca: 40% kwoty netto inwestycji + wysokość podatku VAT od całej inwestycji, tj. 8% lub 23%.

 Warunkiem przystąpienia do projektu jest wykonanie inspekcji technicznej na podstawie zawartej umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE i potwierdzanie możliwości montażu instalacji dostępnych w ramach programu.

 Więcej informacji można uzyskać w tut. Urzędzie pok. 16, II piętro, tel.: 12 385 21 43, ugim@nowe-brzesko.pl – p. Edyta Dudzik

Skip to content