Gmina
Nowe Brzesko

REMONT DROGI GMINNEJ „HEBDÓW DO CEGIELNI” NR 160706K W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW W KM

Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej „Hebdów do cegielni” nr 160706K  w  miejscowości Hebdów w km 0+350 – 0+768.

znaki_godło_flaga_polska_strona_www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

DOFINANSOWANIE  82 764,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 103 455,00 zł 

Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez utwardzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni.

W ramach projektu zostały wykonane następujące rodzaje robót:

  • roboty przygotowawcze / ziemne / rozbiórkowe
  • remont podbudowy
  • remont nawierzchni
  • remont poboczy

Grupą docelową projektu są w większości osoby posiadające nieruchomości w sąsiedztwie drogi gminnej nr 160706K w miejscowości Hebdów.

Skip to content