Gmina
Nowe Brzesko

REMONT DROGI GMINNEJ „GRĘBOCIN – ŻERKOWICE – PRZYBYSŁAWICE – RUDNO DOLNE” NR

Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej „Grębocin – Żerkowice – Przybysławice – Rudno Dolne” nr 160633K w miejscowości Rudno Dolne w km 3+100 – 3+550”.

znaki_godło_flaga_polska_strona_www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

DOFINANSOWANIE  63 360,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 79 200,00 zł 

Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez utwardzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni.

W ramach projektu zostały wykonane następujące rodzaje robót:

  • roboty przygotowawcze / ziemne / rozbiórkowe
  • remont nawierzchni
  • remont poboczy

Grupą docelową projektu są zarówno osoby zamieszkujące wzdłuż drogi gminnej nr 160633K w miejscowości Rudno Dolne, jak również pozostali mieszkańcy gminy.

Skip to content