Gmina
Nowe Brzesko

Podniesienie efektywności-energetycznej obiektów-publicznych jako element-systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach-Poszowickim, bocheńskim i Miechowskim

EFRR

„PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT SYSTEMOWEGO PODEJŚCIA DO OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POWIATACH: PROSZOWICKIM, BOCHEŃSKIM I MIECHOWSKIM”

PROJEKT NR  RPMP.04.03.02-12-0335/16 PN.  „PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT SYSTEMOWEGO PODEJŚCIA DO OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POWIATACH: PROSZOWICKIM, BOCHEŃSKIM I MIECHOWSKIM” REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 4 OŚ PRIORYTETOWA REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA, DZIAŁANIE 4.3. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.2. GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SPR.

W RAMACH PROJEKTU GMINA NOWE BRZESKO DOKONAŁA TERMOMODERNIZACJI TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, TJ. :

1. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MNISZOWIE –  W RAMACH ZADANIA WYKONANO:

 • TERMOMODERNIZACJĘ ŚCIAN BUDYNKU –  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU
 • TERMOMODERNIZACJĘ STROPODACHU Z WEŁNY MINERALNEJ
 • INSTALACJĘ ODGROMOWĄ
 • OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE
 • WYMIANĘ POKRYCIA DACHU
 • MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 5,2 KW
 • MODERNIZACJĘ INSTALACJI GRZEWCZEJ – WYMIANA DOTYCHCZASOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA POMPĘ CIEPŁA O MOCY 65,6 KW, KOLEKTOR PIONOWY SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 13 ODWIERTÓW PO 100 M KAŻDY DO ZASILANIA POMPY CIEPŁA; MONTAŻ 49 SZT. GRZEJNIKÓW WRAZ Z ORUROWANIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM INSTALACJI C.O.; MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH

2. BUDYNEK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GRUSZOWIE – W RAMACH ZADANIA WYKONANO:

 • TERMOMODERNIZACJĘ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
 • TERMOMODERNIZACJĘ ŚCIAN BUDYNKU –  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU
 • TERMOMODERNIZACJĘ ŚCIAN STROPODACHU – WYKONANO OCIEPLENIE STROPODACHU NADMUCHEM IZOLACJI Z GRANULATU WEŁNY MINERALNEJ
 • INSTALACJĘ ODGROMOWĄ
 • OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE
 • MODERNIZACJĘ INSTALACJI GRZEWCZEJ – WYMIANA DOTYCHCZASOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA KOCIOŁ NA BIOMASĘ O MOCY 25 KW ORAZ POMPĘ CIEPŁA O MOCY 25 KW Z DOLNYM POZIOMYM ŹRÓDŁEM CIEPŁA UŁOŻONYM POD BOISKIEM (1350 MB) – WYMIANA OBECNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA POMPĘ CIEPŁA W  SYSTEMIE BEZPOŚREDNIE PAROWANIE – WODA O MOCY 25 KW; MONTAŻ 27 SZT. GRZEJNIKÓW WRAZ Z ORUROWANIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM INSTALACJI C.O.; MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH.

3. BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRUSZOWIE – W RAMACH ZADANIA WYKONANO:

 • TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU
 • TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN BUDYNKU
 • TERMOMODERNIZACJA STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
 • WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
 • MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. – MONTAŻ 14 SZT. GRZEJNIKÓW WRAZ Z ORUROWANIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM INSTALACJI C.O., MONTAŻ 14 SZT. ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH
 • MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 6,44 KW

FINANSOWANIE INWESTYCJI:

 • 59,08% Z  ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 4 OŚ PRIORYTETOWA REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA, DZIAŁANIE 4.3. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.2. GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SPR
 • 40,92% Z BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO
Skip to content