Gmina
Nowe Brzesko

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

Szanowni Państwo, W dniu 6 lipca 2020 r. rozpoczęły się montaże instalacji OZE w ramach realizowanego projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”.

WYKONAWCY PRZED MONTAŻEM BĘDĄ KONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z PAŃSTWEM OKOŁO 5 DNI PRZED PLANOWANYM MONTAŻEM INSTALACJI. WSZYSCY PRACOWNICY FIRM WYKONAWCZYCH BĘDĄ LEGITYMOWAĆ SIĘ IDENTYFIKATORAMI Z PIECZĘCIĄ LIDERA PROJEKTU-GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA.

REALIZACJA PROJEKTU PN. „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”, CZĘŚCI I: ,,DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM 815 INSTALACJI SOLARNYCH NA PRYWATNYCH NIERUCHOMOŚCIACH MIESZKAŃCÓW GMIN PARTNERSKICH”.

informacja-dla-mieszkańców -16.07.2020

WWW.DOEKOGROUP.PL
BIURO@DOEKOGROUP.PL

FACEBOOK.COM/DOEKOGROUP
DOEKOGROUP.PL
JEDEN KROK DOEKOLOGII

Skip to content