Gmina
Nowe Brzesko

Informacja dotyczy użytkowników piecy zamontowanych u mieszkańców gminy Nowe Brzesko w ramach projektu OZE

EFRR

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dotyczy: użytkowników piecy zamontowanych u Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko  w ramach projektu OZE

Pod poniższym linkiem Spółka Sanito udostępniła informacje dla użytkowników piecy na pellet, aby  przypomnieć kilka zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków Użytkowników instalacji.:

http://serwis.sanito.pl/aktualnosci/16-aktualnosci/dla-gmin/57-przygotuj-instalacje-do-zimy

Serwis Spółki  Sanito dostępny jest  dla Państwa pod adresem mailowym i telefonem:  serwis@sanito.pl, 799 398 888

Skip to content