Gmina
Nowe Brzesko

Informacja dla mieszkańców centralna ewidencja emisyjności budynków ceeb obowiązek złożenia deklaracji

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.


Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Broszura informacyjna do pobrania.

UWAGA: Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni. 

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Skip to content