Gmina
Nowe Brzesko

Indywidualne konsultacje w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego z Panem Mariuszem Sałęgą

INDYWIDUALNE KONSULTACJE W RAMACH MOBILNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO PROJEKTU DORADZTWA ENERGETYCZNEGO Z PANEM MARIUSZEM SAŁĘGĄ

Dnia 24 lipca 2023 roku w godzina 9:00 – 13:00 zapraszamy mieszkańców Gminy Nowe Brzesko do udziału w indywidualnych konsultacjach w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego z Panem Mariuszem Sałęgą – Doradcą Energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z następujących tematów:

1) Finansowanie inwestycji dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne jednorodzinne) – Programy: 

– „Czyste Powietrze”,

– „Mój Prąd”

– „Moje Ciepło”

– „JAWOR 2”  (czyli środki WFOŚiGW w Krakowie dla termomodernizacji budynków). 

– Program „Agroenergia” – część I Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

– Program „Energia dla Wsi” (Program – Instytucja Wdrażająca: NFOŚiGW).

2) Warunki korzystania z ulgi podatkowej przez podatników będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych – właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

3) Aspekty techniczne i ekonomiczne inwestycji w zakresie inwestycji  w OZE oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Zaproszenie skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych indywidualnymi, bezpłatnymi konsultacjami we wskazanym powyżej zakresie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne chęci uczestnictwa w takim spotkaniu oraz wyznaczenie konkretnej godziny pod numerem telefonu ekodoradcy gminnego – 12/3850109, 536363963.

Skip to content